Personal tools

Rijn en Gouwe 09 06 1993

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Geautomatiseerd stemmen; Gemeente heeft belangstelling voor computer

GOUDA - B en W van Gouda willen op korte termijn zogenaamde stemcomputers aanschaffen.

De 28 computers komen bij verkiezingen te staan in de stembureaus in de gemeente. B en W willen nu overgaan tot de aankoop vanwege de drie verkiezingen voor gemeenteraad, Tweede Kamer en Europees Parlement, die volgend jaar gehouden worden.

De kiezer kan via een druk op de knop zijn keuze doorgeven. Direct na het sluiten van de stembureaus is het met de apparaten mogelijk om de einduitslag bekend te maken. De kosten voor de computers bedragen ongeveer 2,5 ton.

Teruggebracht

Een voordeel van de aanschaf van de apparatuur is volgens B en W dat het aantal stembureaus van 42 kan worden teruggebracht naar 28. Wel is hetzelfde aantal mensen per bureau, 4 tot 5, nodig om de computers te bedienen.

In het voorstel wordt tevens vermeld dat verkiezingen met computers veel voordeliger zijn dan zonder, waardoor de apparaten zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Bij de gemeente wordt bovendien nagedacht over het eventueel uitlenen van het materiaal aan organisaties. "De apparaten kunnen alleen gebruikt worden bij verkiezingen maar bieden dus zeker mogelijkheden. Ze kunnen bijvoorbeeld ook geleend worden door scholen bij verkiezingen voor de medezeggenschapsraad', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Test

De leden van de commissie algemeen bestuurlijke zaken zullen de apparatuur tijdens de vergadering op 21 juni testen. De gemeenteraad zal een week later een besluit nemen over de eventuele aanschaf.

Als positief gereageerd wordt op het voorstel zal de afdeling burgerzaken van de gemeente in de maanden voorafgaande aan de eerste verkiezing met een stemmachine in zorgcentra voor ouderen en andere instellingen het gebruik demonstreren.

Wij