Personal tools

Rijn en Gouwe 28 10 1993

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Commissie voor aanschaf stemmachines; Fabrikant geeft demonstratie

HARMELEN - Als het aan de commissie algemeen bestuurlijke zaken ligt, hoeven er in Harmelen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen potloodpunten meer te worden geslepen en behoort het met de hand tellen van de stembiljetten tot het verleden.

De commissieleden schaarden zich gisteravond achter het voorstel van B en W om vier stemmachines aan te schaffen. Met de aanschaf is een bedrag gemoeid van ruim dertigduizend gulden.

Accu

De fabrikant van de apparatuur gaf gisteravond in de raadzaal voor de commissieleden een demonstratie van de stemmachine. Het apparaat heeft een capaciteit van vierduizend stemmen en kan twee gelijktijdige verkiezingen verwerken. Mocht zich een stroomstoring voordoen tijdens de verkiezingen, ook dan is het mogelijk om met het apparaat te werken. "De machine bevat twee voorzieningen om een twaalf-volt accu op aan te sluiten. De enige vertraging die je zou kunnen oplopen, ontstaat door het zoeken naar een accu', aldus de fabrikant.

Van Rensen, fractielid van Progressief Harmelen, sprak van een mooie voorziening maar vroeg zich af of de machine wel hanteerbaar is voor invalide mensen. "Voor lichamelijk gehandicapten is de afstand tot de stemknop veel te groot. Ik geloof nooit dat deze mensen op eigen kracht kunnen stemmen.'

Burgemeester Burger stelde om die redenen voor om een aantal sessies te organiseren in Nieuw Batenstein. "Het is denk ik verstandig om de apparaten voor de verkiezingen uit te proberen in Nieuw Batenstein. Vervolgens kunnen we bekijken of er inderdaad hulpmiddelen bij moeten komen. Het is altijd mogelijk hulp te vragen van iemand van het stembureau.'

Burger maakte tevens bekend dat er een a twee instructie-avonden over het gebruik van de elektronische stemmachines worden gehouden. "Ik kan me voorstellen dat ouderen in eerste instantie wat moeite hebben met deze manier van stemmen. Zo'n bijeenkomst verschaft een hoop duidelijkheid.'

Vanavond discusseert de commissie financien over het beschikbaar stellen van de 32.000 gulden die met de aanschaf gepaard gaat.

Foto: De commissie algemeen bestuurlijke zaken kreeg gisteravond een demonstratie te zien van de elektronische stemmachine. Het is de bedoeling dat Harmelen op korte termijn vier van dergelijke machines aanschaft.

Wij