Personal tools

Stemcomputers versus stemmachines

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

De wet spreekt van stemmachines, maar dit is een misleidende term. Het woord machine suggereert dat dit een apparaat is met een inwendig mechaniek dat maar tot één ding in staat is, analoog aan een ouderwetse typemachine. Bij een eenvoudige "machine" kan iemand met enig technisch inzicht vaak moeiteloos zien wat er echter de schermen gebeurt.

Een computer daarentegen kan elk programma draaien. De gebruiker ziet alleen de invoer en de uitvoer, en kan op grond daarvan hooguit raden wat het programma doet. Alle in Nederland ooit gebruikte "stemmachines" zijn in feite computers: de gebruiker moet maar aannemen dat het apparaat doet wat het zegt dat het doet. Niemand in het stemlokaal heeft ooit nog de mogelijkheid na te gaan of de stemmen ook werkelijk eerlijk geteld worden, en alle ooit in Nederland gebruikte stemcomputers zijn qua technische specificaties prima in staat om programmatuur te draaien waartegen je kunt schaken, of programmatuur die over de verkiezingsuitslag zou liegen.

Mensen die door hebben hoe het allemaal zit spreken dus niet meer over stemmachines maar over stemcomputers. (We zondigen daar op deze site zelf wel tegen, maar dan hopelijk vooral als we wetsteksten bespreken of in brieven aan de diverse autoriteiten. Verbeter ons anders gerust.)

Wij