Personal tools

Trouw 06 03 1998

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Den Haag onderzoekt problemen, Amsterdam onderhandelt over schadevergoeding

DEN HAAG - De voor Den Haag ingeruimde plaats op de verkiezingspagina's van de ochtendbladen bleef gisteren leeg. Slechts de resultaten van de verkiezingen van 1994 stonden vermeld - die van 4 maart 1998 ontbraken.

Oorzaak: de computers in het Haagse stadhuis konden de uit de stemmachines aangevoerde gegevens slechts met grote vertraging verwerken. Zodat burgemeester Deetman pas om twee uur 's nachts in het atrium de einduitslag bekend kon maken. En dat was nog een voorlopige ook, want de gegevens van een van de 247 stembureaus in de residentie ontbraken toen nog steeds.

Gisteravond verzekerde burgemeester Deetman de gemeenteraad dat de software, afkomstig van het bedrijf Nedap uit Groenlo, niet de voornaamste reden was voor de chaotisch verlopen verkiezingsavond.

Het ging alleen allemaal wat langzamer dan gedacht, legde Deetman uit. Het uitlezen van de 247 cassettes met de resultaten vergde ongeveer drie keer zoveel tijd dan was voorzien. En dat was een uiterst onaangename verrassing, zowel voor de medewerkers van het verkiezingsbureau als voor het publiek dat naar het stadhuis was toegekomen.

En dat aanvankelijk ook nog eens op elkaar gepakt moest wachten in de veel te warme raadzaal, verstoken van informatie over de ontwikkelingen elders in het land. Pas tegen middernacht werd het juist voor dit soort bijeenkomsten zo geschikte atrium opengesteld en konden de op de proef gestelde burgers hun consumpties gratis verkrijgen.

Om problemen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer te voorkomen, heeft Deetman gisteren een extern bureau opdracht gegeven de gang van zaken te analyseren.

Den Haag stond woensdagavond niet alleen: ook elders deden zich problemen met stemmachines en computers voor waardoor de resultaten lang, zij het niet zo lang als in Den Haag, op zich lieten wachten. Het computerbedrijf Civility verklaarde zich gisteren bereid de gemeente Amsterdam, waar het tot half een duurde voordat de definitieve uitslag beschikbaar was, financiele compensatie te geven. Over de hoogte van het bedrag voert het bedrijf binnenkort overleg met de gemeente. Een computer voor het tellen van de stemmen kon niet worden opgestart, terwijl speciaal ontwikkelde software voor de verwerking van de uitslagen niet goed was overgezet. Dat alles werd nog eens verergerd doordat een medewerker die de storing moest oplossen een groot deel van de avond spoorloos was.

In Nijmegen en Goes verliep de verwerking van de stemmen evenmin vlekkeloos. Ook daar was falende software spelbreker. In Goes kon het tellen pas om half een worden afgemaakt. Goes is een van de vier gemeenten in Nederland waar een nieuw soort stemcomputer werd gebruikt waar de kiezers de kandidaat in het scherm konden aanklikken.

Wij