Personal tools

Waarnemers

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Nederland heeft in het verband van de OVSE beloofd internationale waarnemers toe te laten. Zo heeft de waarnemingsmissie van de OVSE in november 2006 in Nederland allerlei bezoeken gebracht, mensen gesproken en documenten gezien. Maar (vooral) ook binnenlandse waarnemers moeten volgens datzelfde, door Nederland ondertekende, document met dezelfde openheid tegemoet getreden worden:

“The participating States consider that the presence of observers, both foreign and domestic, can enhance the electoral process for States in which elections are taking place. They therefore invite observers from any other CSCE participating States and any appropriate private institutions and organizations who may wish to do so to observe the course of their national election proceedings, to the extent permitted by law. They will also endeavour to facilitate similar access for election proceedings held below the national level. Such observers will undertake not to interfere in the electoral proceedings.”

Er is, ook weer in OVSE-verband, inmiddels wel wat geschreven over het observeren van elektronisch stemmen. Niet dat daar dus heel veel te observeren valt, maar men doet in ieder geval pogingen om dat kleine beetje wat er nog te observeren is goed in de gaten te houden. Omdat wij ook wel eens van dichtbij willen observeren hoe dat nou allemaal gaat hebben we ons middels Pdf icon.png een brief op 4 april 2007 aangemeld als 'domestic observers'. Een simpele vraag zou je zeggen, bijna een formaliteit.

Wij vermoeden natuurlijk al lang dat Nederland in 2009 gewoon weer op papier stemt. Maar mocht Nederland onverhoopt op Nedap stemcomputers stemmen dan willen we in geval van inzet van stemcomputers nu wel eens op alle niveaus in de keuken komen kijken.

In Duitsland heeft de Chaos Computer Club op veel plaatsen in stembureaus gekeken hoe het er tijdens de verkiezingen aan toeging. In Engeland en Schotland hebben activisten van de Open Rights Group als officiële waarnemers de verkiezingen mogen observeren. En dat heeft de nodige interessante zaken aan het licht gebracht. In navolging hiervan willen wij hier te lande een minstens even serieuze operatie op touw zetten om op veel plekken tegelijk te zien hoe het er nou echt aan toegaat in ons hele verkiezingsproces. Het OVSE 'election observation handbook' maakt ondertussen volkomen duidelijk wat onder observatie van verkiezingen door lokale waarnemers moet worden verstaan:

"Domestic observers, both partisan and non-partisan observers, should be free to observe all stages of the election process before, during, and after election day. The tabulation of results should be visible and verifiable from polling-station level to all intermediate levels of election administration and finally to the national election authority."

Staatssecretaris Bijleveld Pdf icon.png weigert in een brief van 23 mei 2007 echter om ons als binnenlandse waarnemers toe te laten bij de volgende verkiezingen. Sterker nog, ze doet zelfs alsof dat niet eens een besluit is: "U mag van de Kieswet aanwezig zijn bij de telling in het stemlokaal en meer valt er niet te regelen. Was getekend, de staatssecretaris." Let wel: Ze weet best wat verkiezingswaarneming is. Nederland heeft immers net de OVSE op bezoek gehad en die hebben ook wel iets meer mogen zien dan alleen de "telling" in de stembureaus.

We schreven op 4 juni Pdf icon.png een verzoek om verduidelijking, en die Pdf icon.png verduidelijking kregen we op 14 juni dan ook: "De brief is helemaal niets, er is niets geregeld over waarnemers, dus daar doen we hier niet aan."

Wij