Personal tools

Waterschappen

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Kort geding om stemgeheim

Op 23 september hebben we de waterschappen per Pdf icon.png brief verzocht om voor hun bestuursverkiezingen gebruik te maken van een systeem waarbij het stemgeheim gewaarborgd is. We stuurden de waterschappen een brief en we stuurden een persbericht rond waarin we onder meer uitlegden waar de kern van het probleem lag:

De waterschappen zijn van plan om van 13 tot en met 25 november 2008 landelijke waterschapsverkiezingen te houden. De kiezers stemmen per post. Bij deze verkiezingen willen de waterschappen bij het tellen van de stemmen gebruik maken van codes op de stembiljetten. De codes zijn gekoppeld aan de naam en het adres van de kiezer. Hierdoor is het mogelijk voor de waterschappen om het stemgeheim van de kiezer te schenden. De stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" vindt dat hierdoor geen sprake is van een werkelijk geheime stemming, zoals de Waterschapswet die voorschrijft.

In de brief gaven we aan dat we ook een kort geding hadden voorbereid voor het geval ze onze oproep zouden negeren. Op de speciale pagina over deze procedure staan alle stukken. Zo is er onze Pdf icon.png definitieve dagvaarding met bijlagen (26MB) en hebben we nog een aantal Pdf icon.png aanvullende documenten (15MB) opgestuurd.


Waterschappen? Who cares!?

Dat zou allemaal zo heel erg nog niet zijn als de waterschappen niet net een lijstenstelsel hadden ingevoerd. Dat had tot gevolg dat diverse landelijke politieke partijen zich in waterschappen hebben geregistreerd. Waar kiezers voorheen toch vaak lukraak een kandidaat kozen wordt ze nu dus voor het eerst gevraagd of ze even hun politieke voorkeur op het stembiljet willen invullen. En dan is het ineens ook voor waterschaps-sceptici wel belangrijk dat kiezer en stem niet te koppelen zijn.

Niks aan de hand, gewoon doorlopen

Volgens een verklaring van de waterschappen is er, niet verrassend, helemaal niets aan de hand. Het stemgeheim is juist prima gewaarborgd en alleen in extreem theoretische gevallen zou er iets mis kunnen gaan.

Alleen in het theoretische geval dat alle betrokken partijen zouden samenspannen, zou het stemgeheim van een deel van de kiezers geschonden kunnen worden.

Zelfs als dat waar zou zijn, en er is wel wat op af te dingen, dan nog hoort informatie over ons aller politieke voorkeur natuurlijk helemaal niet in handen van techneuten van de waterschappen.

We ontvangen op 24 september 2008 een Pdf icon.png brief waarin men ons officieel vertelt dat de waterschappen zich niets van onze verlangens gaat aantrekken. De rechter gaat dus één dezer dagen uitmaken of de waterschapsverkiezingen voldoende waarborgen voor het stemgeheim bieden.

Documentatie briefstemmen

Rondom 21 oktober 2008 hebben de waterschappen enkele documenten over het briefstemmen online gezet onder de titel Documentatie Verkiezingsproces. De documentatie bestaat uit drie delen: een Pdf icon.png Beschrijving voorziening briefstemmen (dit is tevens een bijlage bij de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 21 oktober 2008), het Pdf icon.png Waterschapsverkiezingen Protocol en een Pdf icon.png Analyse uitslag berekening van de portal. Daarnaast hebben de waterschappen een FAQ waarin enkele vragen rondom het stemgeheim worden beantwoord (meest relevant zijn Pdf icon.png Algemeen en Pdf icon.png Het stemmen).

Maandag 3 november

Het kort geding dient op maandag 3 november om 14.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.

Meer informatie

Als je de precieze stand van het juridische dossier wilt weten kun je kijken op de juridische detailpagina over deze zaak. In ons media-overzicht houden we netjes bij wat de diverse media over deze kwestie berichten. En we schrijven er natuurlijk over in onze Nieuwsbrief. Inkijken van oude uitgaven en abonneren op de e-mail versie gaat hier.

Wij