Personal tools

Wij vertrouwen stemcomputers niet

From Wij vertrouwen stemcomputers niet


Ze willen toch weer stemcomputers!

Het is nauwelijks te geloven. Als er één plek op de wereld is waar mensen zouden moeten begrijpen dat stemcomputers meer problemen kunnen geven dan gemak opleveren dan is het wel hier.

In 2006, in een periode waarin ondoorzichtige stemcomputers internationaal steeds meer kritiek kregen, hebben we aandacht gevraagd voor het feit dat stemmen met behulp van computers volstrekt niet transparant was. Je moest als kiezer maar blind vertrouwen op software die nog maar een paar mensen begrepen en die niemand mocht zien. Na jaren waarin we keer op keer lieten zien dat de keizer toch echt geen kleren aan had moest iedereen die zich een beetje in de materie inlas wel toegeven dat we gelijk hadden. De commissie Hermans, ingesteld om de besluitvorming rond stemcomputers te beoordelen, was niet mild: de overheid had een te passieve rol, liet zich inpakken en soms zelfs bedreigen door de stemcomputer-industrie en het verkiezingsproces was inderdaad volledig ondoorzichtig. Ook de OVSE, die onze verkiezingen kwam bekijken, was kritisch en vond dat de stemcomputers zoals wij ze hadden moesten worden afgeschaft.

Op het ministerie heeft men geprobeerd om de oude Nedap stemcomputers lang genoeg in leven te houden om nieuwe stemcomputers te bouwen. Dat mislukte, onder andere door rechtszaken die wij hadden aangespannen. Het project om nieuwe stemcomputers te bouwen liep vast op het probleem dat stemcomputers die voldoen aan garanties zoals je ze zou willen in het verkiezingsproces veel te complex en te duur worden en weinig tot geen voordelen meer opleveren. In 2008 gooide men de handdoek in de ring. "Stemcomputers zijn nu niet haalbaar, maar mocht dat in de toekomst veranderen dan kijken we wel weer opnieuw."

De gemeenten en de Kiesraad (waar veel mensen uit de gemeentelijke verkiezingspraktijk zitten) hebben zich bij deze situatie nooit neergelegd. Een effectieve lobby verenigt hen, een aantal Kamerleden en stemcomputerfabrikant Nedap. Onder druk van onder meer een werkelijk tenenkrommend slecht initiatief-wetsvoorstel van Kamerlid Taverne (VVD) is er nu een commissie gevormd die moet bekijken of, maar toch vooral hoe we weer snel stemcomputers kunnen invoeren.

Dit tegen een achtergrond waarbij er in een kleine minderheid van de landen op computers wordt gestemd en waar in steeds meer van de landen waar dat wel gebeurt stemmen opgaan om aan stemmen met behulp van computers dezelfde eisen te stellen die gesteld worden aan stemmen op papier. Het is allemaal verdorie niet zo moeilijk: harde waarborgen voor het stemgeheim en het verkiezingsproces moet door een leek nog zinvol te observeren zijn.

Nieuws

<news limit="5" trigger="voorpagina" unique>

[[{{{pagename}}}]]

{{{head}}}

</news>

Stemcomputers in de media

<rss max=10 highlight="community wiki foundation">http://news.google.nl/news/feeds?hl=nl&gl=nl&q="elektronisch+stemmen"+OR+stemcomputers+OR+stemmachines&um=1&ie=UTF-8&output=rss</rss>

Belangrijke momenten

26 april 2013 
De minister van BZK stelt een commissie in die gaat onderzoeken of en hoe elektronisch stemmen opnieuw kan worden ingevoerd.
4 juni 2009 
De eerste verkiezingen sinds lange tijd waarbij weer in het hele land met het stembiljet wordt gestemd, die voor het Europees Parlement, verlopen zonder grote incidenten. De uitslagen zijn wel iets later, maar de hemel komt niet naar beneden.
3 maart 2009 
Het Duitse grondwettelijk hof, het Bundesverfassungsgericht, doet uitspraak over de Grondwettelijke toelaatbaarheid van de Nedap stemcomputers (dezelfde die we hier hadden) bij Duitse verkiezingen. Conclusie: de Nedap stemcomputers zijn niet toelaatbaar.
30 juni 2008 
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Pdf icon.png schrijft aan de Tweede Kamer dat het internet-stemsysteem RIES niet zal worden ingezet bij de waterschapsverkiezingen.
16 mei 2008 
Het kabinet heeft Pdf icon.png besloten dat Nederland voorlopig alleen nog met het rode potlood stemt. Een vervanging van de stemcomputers komt er niet.
25 oktober 2007 
Per 21 oktober is de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines Pdf icon.png ingetrokken. Daarmee is het tijdperk van de stemcomputers in Nederland tot een voorlopig einde gekomen.
1 oktober 2007 
De voorzieningenrechter heeft het goedkeuringsbesluit voor de Nedap stemcomputers vernietigd. Dat betekent dat er vanaf vandaag officieel sprake is van ex-stemcomputers.
27 september 2007 
Commissie Korthals Altes komt met het advies Pdf icon.png Stemmen met vertrouwen.

Spoedcursus stemcomputers

Wij