Personal tools

Wob-1-5

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Subject: wob verzoek stemmachines
Date: Mon, 26 Jun 2006 16:10:18 +0200
From: Driel, Diana van <Diana.Driel -at~ minbzk.nl>
To: <rop -at~ gonggri.jp>

Geachte heer Gonggrijp,

	 Uw  fax van 22 juni  2006, waarin u reageert op het verzoek om
uitstel voor de behandeling van uw wob-verzoek ,  is in goede orde door
het ministerie ontvangen en ik heb hiervan - als behandeld ambtenaar van
uw verzoek - kennis genomen. Naar aanleiding van uw fax bericht ik u als
volgt.

	Op dit moment ben ik bezig om de relevante informatie te
verzamelen. Tevens heb ik contact gelegd met de derde-belanghebbenden in
deze, te weten de op de Nederlandse markt actieve fabrikanten en TNO .
Dit omdat zij als derde-belanghebbenden - gelet op de bepalingen in de
Algemene wet bestuursrecht - in de gelegenheid dienen te worden gesteld
om hun standpunt kenbaar te maken over de openbaarheid van de van hun
afkomstige informatie, voordat de minister hierover een beslissing
neemt.

	Omdat bepaalde informatie waarom u verzoekt niet aanwezig is op
het ministerie, maar mogelijk wel bij een ander bestuursorgaan wordt uw
verzoek naar deze organisaties doorgeleid. U zult van deze organisaties
ter zijner tijd bericht ontvangen. 

	Ik heb eerder getracht telefonisch met u in contact te komen
over uw verzoek  om u nader over deze stand van zaken in te lichten,
maar uw  correspondentie  bevat  geen  telefoonnummer.  Zodoende dat ik
u via de e-mail bericht. Voor eventuele vragen kunt u contact met mij
opnemen via  onderstaand telefoonnummer en/of e-mail adres.

	Met vriendelijke groet, 

	
	Diana van Driel
	Afdeling Constitutioneel Beleid
	Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
	tel 070 426 xxxx
	email: diana.driel -at~ minbzk.nl
Wij