Personal tools

Wob-1 buit

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Het ministerie is weliswaar zo aardig geweest om de documenten te scannen en die scans aan ons op te sturen en zelfs op de eigen website te zetten. Maar die scans hadden ons net te weinig resolutie om prettig te lezen, dus hebben we het toch nog maar een keer gescand en een beetje op volgorde gelegd.

De datum aan het begin van elke bestandsnaam is t.b.v. makkelijker sorteren omgedraaid. Eerst het jaartal, dan de maand en dan de dag. Enkele documenten zijn ergens bij het ministerie verkeerd om op een kopieermachine terecht gekomen en derhalve alleen ten dele zichtbaar, daar vragen we nog om nieuwe kopieën.


Pdf icon.png 19911010 aanpassingen nedap ES3
Pdf icon.png 19930303 onduidelijk - briefhoofd weggevallen
Pdf icon.png 19931126 klacht mbt ontbreken gordijntjes
Pdf icon.png 19940224 diversen samson
Pdf icon.png 19940314 diversen rond plaatstekort stempaneel
Pdf icon.png 19940324 koppelen 2 nedaps tot 1 groot paneel
Pdf icon.png 19940418 klacht over rolstoelbereikbaarheid nedaps
Pdf icon.png 19940524 iets over vervanging stemcomputers in Zwolle
Pdf icon.png 19950320 consumentenbondlid stelt vraag over stemgeheim en stemcomputers
Pdf icon.png 19950713 breda2bz verwarring procedure kiezerspas en volmachtbewijs
Pdf icon.png 19950900 kr rapport inzake de voor- en nadelen van elektronisch gefaseerd stemmen
Pdf icon.png 19951122 kr2bz advies inzake elektronisch gefaseerd stemmen -2-
Pdf icon.png 19951122 kr2bz advies inzake elektronisch gefaseerd stemmen
Pdf icon.png 19951122 verwarring rond oproepingskaart
Pdf icon.png 19960508 vng2bz elektronisch gefaseerd stemmen
Pdf icon.png 19960716 diversen rond vervolgkolommen nav brief Nedap
Nedap bediscussieert layoutproblemen en doet enkele (welhaast ondemocratische) pogingen om te garanderen dat de kandidatenlijsten bij volgende 2e kamerverkiezingen niet opnieuw groter worden dan de ruimte op de (oudere) Nedap machines. De minister maakt hier zeer korte metten mee en schrijft dat de markt gewoon moet zorgen dat ze aan de behoefte van de democratie voldoet.
Pdf icon.png 19961122 bz2kr adviesaanvraag kiesraad 1995 wijziging kiesbesluit
Belangrijke wijzigingen: Eisen aan stemcomputers komen in een ministeriële regeling. Het rijkskeurmerk (model j 33-1) komt te vervallen en marktwerking wordt geïntroduceerd.
Pdf icon.png 19961220 kr2bz advies wijz kiesbesluit
Pdf icon.png 19961220 kr2bz advies wijziging kiesbesluit
Pdf icon.png 19970110 bz Ontwerpbesluit wijziging kiesbesluit
Pdf icon.png 19970314 rvs2hm oordeel raad van state inzake wijziging kiesbesluit
Pdf icon.png 19970401 bz2hm nader rapport inzake ontwerp wijz kiesbesluit
Pdf icon.png 19970409 wijziging kiesbesluit
Pdf icon.png 19970613 bz2kr adviesaanvraag modellen
Pdf icon.png 19970704 kr2bz advies modellen
Pdf icon.png 19970820 bz2kr brief nedap over nieuwe manier stemmen
Pdf icon.png 19970924 kr2bz nieuwe stemmethode nedap-groenendaal
Pdf icon.png 19971224 wijz kiesbesluit noodoplossing capaciteitsproblemen stemmachines
Pdf icon.png 19980112 gem bunschoten over goedkeuring vuga stemcomputer
Pdf icon.png 19980203 gem gorinchem over goedkeuring vuga stemcomputer
Pdf icon.png 19980211 goedkeuring RS-Vote voor Alcatel
Pdf icon.png 19981203 TNO keuring RS-vote 2.3
Pdf icon.png 19981223 TNO keuring van 3 hardware varianten RS-vote 2.3
Pdf icon.png 19990825 gem beek aan nedap over kleur display
Pdf icon.png 20000207 bezoek uit belgie
Pdf icon.png 20000626 sdu2bz informeren mbt goedkeuring merk tulip voor gebruik als rs-vote stempc
Pdf icon.png 20001027 bz2kr adviesaanvraag wijz kiesbesluit
Pdf icon.png 20001103 bz2nedap periodieke keuring van stemmachines
Pdf icon.png 20001103 bz2sdu periodieke keuring van stemmachines
Pdf icon.png 20001103 bz2tno periodieke keuring van stemmachines
Pdf icon.png 20001124 kr2bz advies inzake wijziging kiesbesluit
Pdf icon.png 20010221 bz2tno keuring van stemmachines
Pdf icon.png 20010400 diversen rond EU kennisgeving wijziging technische voorschriften
Pdf icon.png 20010628 bz2tno periodieke keuringen stemmachines
Pdf icon.png 20010713 sdu2bz vragen mbt gecertificeerd wissen van stem-pc
Pdf icon.png 20010910 wijziging kiesbesluit - goedkeuring voor meer dan 1 stemming tegelijk
Pdf icon.png 20011126 TNO rapport periodieke keuring Nedap ES3A1 en ES3B
Pdf icon.png 20011207 wijz kiesbesluit - meer dan 1 stemming
Pdf icon.png 20011217 Ermelo onbellemerd en zorgzaam - blinden en Nedap
Pdf icon.png 20020104 sdu2bz diversen rond RSVote
Pdf icon.png 20020110 nedap2bz inzake keuring ES3A1 v2.9 en ES3B v2.9 of 2.10
Pdf icon.png 20020115 bz2nedap goedkeuring voor meer dan twee stemmingen
Pdf icon.png 20020115 bz2sdu goedkeuring voor meer dan twee stemmingen
Pdf icon.png 20020115 bz2tno goedkeuring voor meer dan twee stemmingen
Pdf icon.png 20020129 diverse brieven keuringen diverse nedaps - incl een handleiding
Pdf icon.png 20020204 TNO verklaring inzake keuring RS-vote
Voor de keuring is voor elk van de vier varianten van de "stemmachine" één "stemmachine" uit een serie van tien stuks geselecteerd.
Pdf icon.png 20020212 tno rapport keuring nedap ESD-1 met aanpassingen voor gebruik in Nederland
Pdf icon.png 20030114 Ierse regering aan bz - zerflow rapport
Pdf icon.png 20040414 tno2bz tno-itsef neemt keuringen over van tno-eib
TNO-ITSEF neemt de uitvoering van Security evaluaties over van TNO EIB en doet tevens formele evaluatie op basis van ISO 15408 Common Criteria.
ca. 10 medewerkers zijn in staat tot het uitvoeren van stemmachinekeuringen.
Pdf icon.png 20040507 bz2nedap inzake keuring hardwareaanpassingen ES3A1 ES3B en ESD-1
Pdf icon.png 20040513 TNO rapport keuring Nedap ES3A1 ES3B en ESD-1
Pdf icon.png 20040513 TNO verklaring inzake keuring ES3A1 ES3B en ESD-1
Pdf icon.png 20041101 bz2sdu inzake keuring RS-vote 4.0.3
Pdf icon.png 20041219 nedap2bz lang verhaal over huidige situatie en toekomst
Dit document bevat (pagina's 9-15) een volledige lijst van alle gemeenten die Nedaps hebben, welk type ze hebben en hoeveel ze er hebben; goudmijntje?
Pdf icon.png 20050415 kr2bz kiesraad maakt zich zorgen om continuïteit bij Nedap-Groenendaal
Pdf icon.png 20051014 bz2tno TNO-EIB wordt TNO-ITSEF
Pdf icon.png 20051228 TNO keuring prototype Nedap ESN1 SSN1
Pdf icon.png 20060123 TNO inzake keuring ES3B
Pdf icon.png 20060123 bz2nedap inzake keuring ESN1
Pdf icon.png 20060201 bz2nedap inzake keuring ES3B
Pdf icon.png 20060208 TNO keuring Nedap ESN1 SSN1
Pdf icon.png 20060208 TNO verklaring keuring Nedap ESN1 SSN1
Pdf icon.png 20060216 TNO inzake ESD1-NL 3.02
Pdf icon.png 20060216 TNO verklaring inzake keuring Nedap ESD1-NL 3.02
Pdf icon.png 20060224 bz2nedap inzake keuring ESD1
Pdf icon.png 20060303 bz2xxx antwoord op iemands vragen
Pdf icon.png 20060517 bz2xxx antwoord op iemands vragen
Pdf icon.png 20060802 bz2us begeleidende brief Wob
Wij