Personal tools

Wob-2-10

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Date: Fri, 14 Jul 2006 21:54:14 +0200
From: Rop Gonggrijp <rop -at~ gonggri.jp>
To: Kalse, Rob <R.Kalse -at~ dpg.amsterdam.nl>
Subject: Re: Wob verzoek m.b.t. stemmachines, uw kenmerk 06/2132

> Ik heb maandag een laatste overleg met de coördinator van de afdeling
> Verkiezingen om te kijken of we alle documenten hebben. Dan verzamel
> ik de diverse gegevens en maak er een briefje bij. Met onze
> controller heb ik afgesproken dat hij alle bedragen die voortvloeien
> uit vragen over rekening en begroting apart op een lijstje zet.
> Hiervan krijg je dus, als je het er mee eens bent, geen kopie maar
> een uitgewerkt overzicht (dat is voor ons aanzienlijk minder werk en
> voor jouw veel overzichtelijker). Kun je hier in vinden?

Hoi Rob,

Dat laatste is lastig, want ik kan op grond van het bovenstaande niet
goed beoordelen welke informatie ik dan niet krijg. Voorlopig en
vooralsnog lijken me de voorgestelde overzichten aceptabel, doch ik
behoud me dan het recht voor om al dan niet middels een formeel bezwaar
alsnog aan te dringen op (een deel van) de brondocumenten.

> Bel (020 5519**** of 06*******) me dinsdag even als je wilt dan
> kunnen we iets afspreken over de overdracht want het is te veel om
> het met de post te sturen.

Ik ben volgende week wat lastig telefonsich bereikbaar en af en aan in
Amsterdam, bellen kun je altijd proberen op 06******** maar ik ben hoe
dan ook per e-mail bereikbaar. Het kan zijn dat ik iemand anders moet
machtigen om het namens mij op te halen, maar ik probeer zelf te komen.
Hoeveel is het ongeveer?


Grtjs,

Rop
Wij