Personal tools

Wob-2-12

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Date: Tue, 18 Jul 2006 08:06:07 -0400
From: Rop Gonggrijp <rop -at~ gonggri.jp>
To: Kalse, Rob <R.Kalse -at~ dpg.amsterdam.nl>
CC: Alex Le Heux <alexlh -at~ funk.org>
Subject: Re: Wob verzoek m.b.t. stemmachines, uw kenmerk 06/2132

Hoi Rob,

Ik ben zelf op het moment in het buitenland (New York) en dat kan hier
wel een beetje uitlopen. Dat vreesde ik al en dus heb ik een machtiging
achtergelaten om e.e.a. op te laten halen door een vriend en bondgenoot,
ene Alex Le Heux. Dan kan het scannen weer wat eerder beginnen. Hij kan
de stapel als het moet vanmiddag, maar anders ook morgen ophalen. Het
liefst doet hij dat tijdens zijn lunch, zo rond 12:30, maar als dat niet
gaat is het misschien het beste als je zelf wat tijdstippen voorstelt.

Een en ander laat onverlet dat ik graag als ik weer in Nederland ben nog
een keer langskom om een praatje te maken en te bedanken voor wat best
even een bult werk geweest zal zijn in een tijdvak waarin jullie net als
wij ook nog eens overvallen werden door de val van het kabinet. Zijn er
(bijvoorbeeld gezien de grootte van de afdeling of gezien het
gemeentelijke integriteitsbeleid) grenzen aan de grootte van een schaal
sushi die ik dan mee mag nemen?  :)


Grtjs,

Rop
Wij