Personal tools

Wob-2-7

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Notulen telefoontje van Rop naar Rob Kalse

Rob Kalse wil weten wat het probleem is dat wij tegen stemcomputers hebben, en Rop legt het uit. Rob Kalse snapt het probleem wel, maar stelt zich op het punt dat het beleid door het ministerie gemaakt wordt. Hij vraagt zich af waarom we dan de gemeente moeten hebben. Rop legt uit dat we de gemeente niet "moeten hebben" maar dat we voor een deugdelijke oppositie gewoon een hele boel informatie moeten hebben die in Nederland nu eenmaal bij de gemeenten ligt.

Rob Kalse loopt vervolgens snel door de verschillende vragen van het verzoek heen. Het ziet er naar uit dat we min of meer alles waar we om gevraagd hebben gaan krijgen, en Rop kan zich vinden in de opvatting van Rob welke documenten ongeveer onder de verschillende vragen vallen.

Interessante tidbits:

  • Vroeger gebruikte de gemeente de software van Nedap/Groenendaal (ISS), die wordt nu voor een deel nog steeds gebruikt voor de Newvote verkiezing, daar waar het de administratie van de stemburoleden betreft. Voor de rest van het proces gebruiken we ELEKTOR (de software van Sdu).
  • We hebben in Amsterdam heel lang met het rode potlood gestemd omdat Rob Kalse vond dat verkiezingen helemaal niet goedkoper werden van computers, maar juist duurder. Alleen toen het ministerie besloot om de openingstijden te wijzigen (08:00-19:00 naar 07:30-21:00) kwamen er problemen met stemburoleden die niet zulke lange dagen wilden maken voor het geld dat ze daarvoor kregen, dus toen moest er meer betaald worden. En omdat de bureaus ook later sloten kwam Amsterdam ook later met de uitslag, en toen ontstond er politieke druk om de uitslag eerder te leveren. Dat is een reden geweest om over te gaan op electronisch stemmen. Verder verwacht Amsterdam nog wel een aantal wijzigingen in de kieswet (Twee stemmen voor 2e kamer, eventueel combineren met referendum, dus 3 stembussen in een stemlokaal) en men oordeelt dat dat logistiek niet meer eenvoudig te doen is.
  • Rob Kalse zelf vindt de controleerbaarheid van de verkiezingsuitslag ook belangrijker dan alle eventuele vernieuwingen, en hij beaamt dat hijzelf niets meer kan controleren nu. Maar hij past zich toch aan aan het systeem zoals dat is afgesproken. "Ik ga er van uit dat er bij het ministerie mensen zitten die er over nagedacht hebben, die procedures hebben gebouwd om te zorgen dat het onmogelijk is om te frauderen. Daar moet ik wel vanuit gaan, wij hebben als Amsterdam niet de mogelijkheid om het helemaal anders te doen."


Meer nieuws als we een hele stapel papier krijgen, die we dan natuurlijk inscannen en hier online zetten.

Wij