Personal tools

Wob-7-2

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Date: Tue, 12 Dec 2006 11:58:59 +0100
From: Maurice Wessling <maurice -at~ wijvertrouwenstemcomputersniet.nl>
To: Diana.Driel -at~ minbzk.nl
Subject: WOB

Geachte Mevrouw van Driel,

Op 24 oktober 2006 stuurde de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers 
niet" uw ministerie een WOB-verzoek. Ter referentie is dit verzoek bij 
deze e-mail attached.

Inmiddels zijn zeven weken verstreken en hebben wij nog geen bericht 
ontvangen. Graag horen wij op welke termijn het ministerie een 
beslissing gaat nemen.

met vriendelijke groet,
Maurice Wessling
"Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Wij