Personal tools

Wob-7-3

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Subject: RE: WOB
Date: Tue, 12 Dec 2006 14:06:04 +0100
From: "Loop, Marte van der" <Marte.Loop -at~ minbzk.nl>
To: <maurice -at~ wijvertrouwenstemcomputersniet.nl>
Cc: "Driel, Diana van" <Diana.Driel -at~ minbzk.nl>

Geachte heer Wessling,
Gisteren is bijgevoegd voortgangsbericht, geadresseerd aan de indieners,
verzonden. Uw stichting zal dit bericht vermoedelijk vandaag per post
ontvangen.

Met vriendelijke groet,


Marte van der Loop
Afdeling Wetgeving Veiligheid en Openbaar Bestuur
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Herengracht 17, kamer 125
telefoonnummer: 070 42****
email: marte.loop -at~ minbzk.nl
Wij