Personal tools

Wob-7 buit

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Eerste deelverstrekking (17 maart 2007)

Pdf icon.png 20060616 bzk2sdu en tno over bezwaren wob verstrekking
Pdf icon.png 20060816 agenda vergadering bzk
Pdf icon.png 20060915 tno2nedap extra voorzorgsmaatregelen nedap stemmachines
Pdf icon.png 20060919 bzk-tno emails over aanpak tno onderzoek beveiliging
TNO-ITSEF (nu brightsight) maakt zeer duidelijk dat ze niet zullen beoordelen of de nieuwe beveiliging goed genoeg is; kennelijk zullen ze alleen beoordelen of de aangepaste machines aan de (zo verguisde) normen voldoen.
Pdf icon.png 20060926 tno2bzk offerte onderzoek beveiliging
Pdf icon.png 20060929 sdu2bzk verzoek goedkeuring sdu newvote 5.1.2
Pdf icon.png 20061000 enquete naar beveiliging bij gemeenten (met resultaten)
Uitslagen van de enquete. De namen van gemeenten die echt dom waren ('geen beveiliging bij de opslag') zijn gezwart. Honderd gemeenten stuurden de vragenljst niet terug.
Pdf icon.png 20061006 agenda vergadering bzk
Pdf icon.png 20061006 bzk2gemeenten over beveiliging stemmachines
Pdf icon.png 20061010 geen aanbesteding nodig voor onderzoek stemmachines
Pdf icon.png 20061016 bzk2sdu aan te leveren materiaal voor aivd test
Pdf icon.png 20061016 sdu2tno aivd krijgt source code niet
Sdu wil de technische documentatie en broncode van de Newvote niet aan de AIVD geven. De dienst mag het materiaal wel komen inzien op het kantoor van TNO. De AIVD wilde het materiaal hebben voor het onderzoek naar de afluisterbaarheid. Het is onduidelijk hoe BZK en AIVD op de weigering van Sdu hebben gereageerd.
Pdf icon.png 20061018 bzk2sdu verzoek broncode bij kiesraad te bewaren
Pdf icon.png 20061025 overeenkomst bzk en brightsight voor onderzoek beveiliging stemmachines
Puntje 1.6 op pagina 4 is aardig. Kennelijk heeft men voorzien dat wij de resultaten zouden wobben.
Pdf icon.png 20061025 plan van aanpak tno-itsef
Pdf icon.png 20061026 sdu2bzk wij gaan niets veranderen aan onze newvote
De Sdu wil niets veranderen aan de NewVote ondanks de problemen met afluisterbaarheid en de wens van BZK om het GPRS modem te verwijderen. Sdu vindt dat BZK de goedgekeurde stemcomputer maar gewoon moet accepteren.
Pdf icon.png 20061027 AIVD/NBV rapport: Aanvallen op het stemgeheim via elektromagnetische effecten
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek dat door het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging is uit gevoerd naar het stralingsgedrag van stemmachines van twee fabrikanten. Doel van het onderzoek is aanvallen te identificeren die het stemgeheim van individuele kiezers opheffen. Voor de Sdu NewVote machine zijn twee eenvoudig uit te voeren aanvallen op het stemgeheim gevonden. De Nedap/Groenendaal stemmachines blijken beter bestand tegen aanvallen via elektromagnetische effecten, zij het met enkele eenvoudige modificaties.
Pdf icon.png 20061027 aivd rapport uittreksel

Tweede deelverstrekking (30 maart 2007)

Pdf icon.png 20060621 nedap2bzk wij beslissen over openbaarmaking tno rapporten
Pdf icon.png 20060718 bzk2nedap tno rapporten (die we hebben) worden openbaar
Pdf icon.png 20060725 nedap2bzk eerste voorstel verzegeling
Pdf icon.png 20060901 nedap2bzk we gaan verzegelen zonder hulp bzk
Pdf icon.png 20060912 nedap2bzk offerte verzegeling en andere maatregelen
Pdf icon.png 20060915 nedap2bzk maatregelen lijken uitvoerbaar bij gemeenten
Pdf icon.png 20061012 nedap2bzk voorstel steekproeven - verificatie alle firmware kan niet
Pdf icon.png 20061016 bzk2nedap benodigdheden AIVD voor onderzoek
Pdf icon.png 20061018 bzk2nedap verzoek broncode te deponeren
Pdf icon.png 20061026 bzk2nedap contract voor werkzaamheden beveiliging

Derde deelverstrekking

Deze grote hoeveelheid historisch materiaal hebben we ter inzage gezien en van bijna alles een kopie gevraagd. De belangrijkste zaken:

Pdf icon.png samson stemcomputer reclamefolder
Datum onbekend
Pdf icon.png 19910220 TNO rapport prototype Nedap ES3
Pdf icon.png 19910517 TNO rapport eindkeuring Nedap ES3
Pdf icon.png 19971209 TNO rapport Nedap ES3B
Pdf icon.png 20011126 TNO rapport periodieke keuring Nedap ES3A1 en ES3B
Pdf icon.png 20020212 TNO rapport Nedap ESD-1
Wij