Personal tools

Wob-8-3

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

From:    rop -at~ gonggri.jp
Subject: Wob verzoek "Wij vertrouwen stemcomputers niet" (Wob-8)
Date:    December 12, 2006 12:45:47 GMT+01:00
To:      kiesraad -at~ minbzk.nl

Geachte heer Kummeling, geachte mevrouw Schipper-Spanninga,


Op 24 oktober zond ik u een Wob-verzoek (ons kenmerk: Wob-8), waarop 
u op 7 november reageerde. In uw reaktie gaf u aan dat beantwoording
enige tijd op zich zou kunnen laten wachten in verband met drukte rond
de verkiezingen. Inmiddels liggen de verkiezingen al weer bijna drie
weken achter ons en is mijn verzoek 7 weken oud. Ik vroeg me af of u al
enig inzicht kunt geven wanneer ik een besluit tegemoet mag zien.

Verder heb ik, zoals u stelt in uw schrijven van 7 november, bij het
opstellen van het verzoek inderdaad over het hoofd gezien dat u een
besluit op mijn verzoek van 14 juli 2006 heeft geïntegreerd in uw
besluit op mijn eerdere Wob-verzoek aan het ministerie. Mijn excuses
voor de aldus geschapen verwarring.


Met vriendelijke groet,

Rop Gonggrijp
Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Wij