Personal tools

Wob-8 buit

From Wij vertrouwen stemcomputers niet

Meer dan 40 jaar geschiedenis over stemmachines en stemcomputers

Hier staat een zeer grote hoeveelheid documenten over de historie rond stemmachines en stemcomputers in Nederland. Deze documenten zijn via een Wob bij de Kiesraad openbaar geworden. Het begint met plannen voor de beperkte inzet van Amerikaanse mechanische stemmachines in 1964. Het overzicht eindigt met de controverse rondom stemcomputers in oktober 2006. Meer recente stukken staan in Wob-11.


Pdf icon.png Adviezen kiesraad mbt stemmachines 1965 tot heden
Een mooi overzicht van alle door de Kiesraad uitgebrachte adviezen die in de ruimste zin iets met stemmachines en stemcomputers te maken hebben. (Meer dan 200 pagina's met PDF bookmarks)
Pdf icon.png 20061017 kiesraad mail over balie avond
Pdf icon.png 20061016 nedap2kiesraad-bzk over cottbus
Pdf icon.png 20061006 bzk en nedap over beveiliging
Pdf icon.png 20061005 njcm en kiesraad over buitenlandse waarnemers
Pdf icon.png 20061003 offerte nedap2 kiesraad website verkiezingsuitslagen
Pdf icon.png 20060926 reaktie kiesraad op radar
Pdf icon.png 20060830 instructies beveiliging nedap
Pdf icon.png 20060808 meldingen over pogingen stemcomputer in handen te krijgen
Diverse gemeenten melden allerlei pogingen (van ons) om een stemcomputer in handen te krijgen. Leuk leesvoer.
Pdf icon.png 20060719 advies slechtzienden en blinden
Pdf icon.png 20060301 kiesraad2gemeenten statistische gegevens verkiezingen
Waarin blijkt dat Nedap/Groenendaal in Nederland als enige beschikt over de gedetailleerde uitslagen van vorige verkiezingen.
Pdf icon.png 20060206 kiesraad2nedap verzoek demo
Pdf icon.png 20051016 advies kiesraad
Pdf icon.png 20041202 proef slechtzienden en blinden
Pdf icon.png 20040616 klacht michiel smit en antwoord kiesraad
Pdf icon.png 20031013 mails bzk over marktaandelen stemcomputers
Pdf icon.png 20030506 sdu2bzk aanpassing stempc voor visueel gehandicapten
Pdf icon.png 20030318 bzk aan een gehandicapte kiezer
Pdf icon.png 20020513 kiesraad beantwoording vragen burgers 2002 - 2006
Pdf icon.png 20020415 nedap2bzk aanpassing voor visueel gehandicapten
Pdf icon.png 20020206 brieven over goedkeuring rs-vote
Pdf icon.png 20010921 brieven bzk nvb sdu over wissen harddisks
Pdf icon.png 20000131 kiesraad aan ierland
Pdf icon.png 19990331 sdu2kr storingsoverzicht stempc
Pdf icon.png 19971219 bzk2tk&gemeenten koppeling stemmachines ivm aantal partijen
Pdf icon.png 19920305 rapport eisen te stellen aan stemmachines
Pdf icon.png 19910603 tno2bzk instelling projectgroep specificaties stemmachines
Pdf icon.png 19900319 samson en kiesraad over wijzigingen en goedkeuringen
Pdf icon.png 19900223 kiesraad2bzk logisch ontwerp stemmachines
Pdf icon.png 19900130 bzk en kiesraad over nieuwe modellen nedap
Pdf icon.png 19891206 nedap en kiesraad over wijzigingen en goedkeuringen
Pdf icon.png 19890831 kamervragen problemen stemmachines
Pdf icon.png 19870828 kiesraad2cevan decimalen bij berekening uitslag
Pdf icon.png 19870714 tno memo over een testprogramma stemmachines
Pdf icon.png 19870710 kiesraad over een ontwerp stemmachine
Pdf icon.png 19870625 eppink&zoon2kiesraad over een ontwerp stemmachine
Pdf icon.png 19870604 gemeenten2bzk reacties enquete functioneren samson stemmachine
Pdf icon.png 19870422 nedap over herontwerp stemmachine
Pdf icon.png 19861114 cozijnsenbv2kiesraad voorstel voor geautomatiseerd tellen
Pdf icon.png 19861021 eerste geautomatiseerde telling PS verkiezingen
Pdf icon.png 19861009 correspondentie over foutief uitgebrachte stemmen op stemmachine
Pdf icon.png 19850808 folder van ces amerikaanse fabrikant van stemcomputers
Pdf icon.png 19840911 testen geautomatiseerd tellen
Pdf icon.png 19810821 ervaringen harris county texas met stemmachines
Pdf icon.png 19810722 correspondentie gemeenten bzk kiesraad over foutief uitgebrachte stemmen op stemmachine 1981 tm 1984
Pdf icon.png 19791210 biza2buza verzoek italie mbt nederlandse regelgeving stemmachines
Pdf icon.png 19780802 hertelling in amstelveen
Pdf icon.png 19780614 proef met stemmachines bij ruilverkaveling
Pdf icon.png 19730000 amerikaanse wetgeving stemcomputers
Pdf icon.png 19700626 kamervragen over blanco bij stemmachines
Pdf icon.png 19690304 goedkeuringen samson 1979 tot 1969
Pdf icon.png 19690300 samson2eindhoven introductie nieuwe stemmachine
Pdf icon.png 19690300 artikel over stemmachines in samson maandblad
Pdf icon.png 19670904 minfin2biza stimuleer geen koop stemmachines
Pdf icon.png 19660527 ervaringen wassenaar stemmachines
Pdf icon.png 19660525 onderzoek stemmachines TNO
Pdf icon.png 19660331 ervaringen verschillende gemeenten met avm
Pdf icon.png 19660329 kamervragen over problemen met avm-stemmachine
Pdf icon.png 19660328 koopman&co2maasdriel problemen met blanco avm-stemmachines
Pdf icon.png 19660101 samson zelf doen of uitbesteden
Pdf icon.png 19660101 samson proeve van een stemmachine
Pdf icon.png 19660101 samson inrichting stemlokaal
Pdf icon.png 19651202 koopman handleiding avm-stemmachine
Pdf icon.png 19651202 koopman avm-stemmachine
Pdf icon.png 19650323 kr wijzigingen avm-stemmachine
Pdf icon.png 19650000 kiezershandleiding avm-stemmachine
Pdf icon.png 19650000 fotos avm-stemmachine
Pdf icon.png 19650000 avm netherlands voting machine custodians manual
Pdf icon.png 19650000 1ekamer problemen stemmachines
Pdf icon.png 19641209 rvs2kiesraad advies vng
Pdf icon.png 19640610 antillen2biza verzoek informatie
Pdf icon.png 19640529 kiesraad2vng aankondiging demonstratie avm
Pdf icon.png 19640529 kiesraad2tk aankondiging proefverkiezing
Pdf icon.png 19640529 kiesraad2gemeenten aankondiging proefverkiezing
Pdf icon.png ces ballot tab koffermodel ponskaartenteller
Pdf icon.png Bijlage over Nederland bij rapport Ierse commissie
Wij